نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  گزارش اکتشافات سيستماتيک ژئوشيميايى ورقه 1:100،000 رى آباد
...
تاریخ نشر : تیر 1384
  پروژه اکتشافات ژئوشیمیایی در زون شازند – الیگودرز
...
تاریخ نشر : تیر 1384
  اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه یکصدهزار حرجند
...
تاریخ نشر : تیر 1383
  اکتشافات ژئوشیمیایی و کانی سنگین د رورقه 100000 : 1 اسفندقه
...
تاریخ نشر : اسفند 1382
  اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه آق دربند در مقیاس 1:100000
...
تاریخ نشر : بهمن 1381
  بررسی منشا و میزان تمرکز آلاینده های فلزی سنگین در حوضه آبریز رودخانه های تالار – تجن – نکارود
...
تاریخ نشر : خرداد 1381
  اکتشافات ژئوشیمیایی در محور ماکو – اشنویه
...
تاریخ نشر : فروردین 1381
  گزارش زمين‌شناسى و اکتشافات ژئوشيميايى جنوب بهشهر ـ گلوگاه
...
تاریخ نشر : مرداد 1380
  بررسی منشاء و میزان تمرکز آلودگی فلزات سنگین در جزیره خارک
...
تاریخ نشر : خرداد 1379
  اسپکترومتری نشری ICP
...
تاریخ نشر : مرداد 1377
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12