سوال مطرح شده :
موضوع :  ذخایر پنهان سولفید توده ای
توضیحات : 


سلام برای اکتشاف ذخایر پنهان سولفید توده ای از چه روش اکتشاف ژئوشیمی می بایست استفاده کرد؟

تاریخ درج :  سه شنبه 28 دى 1395  10:42
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  ذخایر سولفید توده ای پنهان
توضیحات : 


نمونه برداری از آب های زیر زمینی با هدف اکتشافات هیدرو ژئوشیمیایی

تاریخ درج :  سه شنبه 28 دى 1395  10:45
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image