سوال مطرح شده :
موضوع :  برگه تاکستان
توضیحات : 


سلام آیا اکتشاف ژئوشیمی برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ تاکستان کار شده و گزارش آن موجود هست ؟

تاریخ درج :  سه شنبه 28 دى 1395  10:51
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  1:100000 تاکستان
توضیحات : 


گزارش اکتشاف ژئوشیمی برگه 1:100000 تاکستان موجود هست. برای  کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://ngdir.ir/ مراجعه کنید. 

تاریخ درج :  سه شنبه 28 دى 1395  10:55
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image