سوال مطرح شده :
موضوع :  اکتشاف عناصر نادر خاکی
توضیحات : 


     برای اکتشاف عناصر نادر خاکی، روش کانی سنگین مناسب هست یا روش ژئوشیمی ؟

تاریخ درج :  یکشنبه 17 بهمن 1395  11:15
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  دو روش مناسب
توضیحات : 


هر دو روش مناسب است به شرط آنکه نمونه­ های ژئوشیمی رسوب آبراهه­ ای با دستگاه و آزمایشگاه مناسب آنالیز شود. روش کانی سنگین نیز بسیار مناسب است. چون فاز کانی را به ما می­دهد. مثلاً وجود مونازیت فراوان می­تواند نشانگر کانی زایی مونازیت که حاوی عناصر نادرخاکی است، در بالادست باشد.

تاریخ درج :  یکشنبه 17 بهمن 1395  11:16
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image