سوال مطرح شده :
موضوع :  طلا
توضیحات : 


 آیا مقدار ppb 10 طلا در نمونه­ های ژئوشیمی رسوب آبراهه­ ای  حائز اهمیت است؟

تاریخ درج :  یکشنبه 17 بهمن 1395  11:17
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  کانی­ زایی طلا
توضیحات : 


بلی، این مقدار می­ تواند در ارتباط با کانی­ زایی طلا در بالادست باشد.

تاریخ درج :  یکشنبه 17 بهمن 1395  11:18
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image