سوال مطرح شده :
موضوع :  بونانزا
توضیحات : 


بونانزا ؟؟؟؟ یعنی چی؟

تاریخ درج :  یکشنبه 17 بهمن 1395  11:21
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  بخش­هایی از رگه­ ه
توضیحات : 


بخش­هایی از رگه­ ها که عیار عناصر به ویژه طلا در آنجاها بسیار بالاست به بونانزا معروف است.

تاریخ درج :  یکشنبه 17 بهمن 1395  11:21
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image