سوال مطرح شده :
موضوع :  ايزوتوپ
توضیحات :  روش تعيين ايزوتوپ ها چگونه است؟
تاریخ درج :  چهارشنبه 25 مرداد 1385  2:45
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  ايزوتوپ
توضیحات :      اگر منظور شما تعيين در يک نمونه باشد يعنى آناليز آن: بهترين روش استفاده از آناليز به روش آی-سی-پی-ام-اس است.این روش به طور کامل در کتابهای آنالیز دستگاهی شرح داده شده است.این روش ایزوتوپ ها را بر اساس اختلاف نسبت جرم به بار جدا می کندکه برای آنالیز چند عنصری مناسب است.این روش حتی فراوانی ایزوتوپها را می سنجد.
نام کاربر :  جمشید سبحان وردی
پست الکترونیکی :  j_sobhanverdy@yahoo.com
تاریخ درج :  دوشنبه 2 بهمن 1385  1:28
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image